Voor een klinische studie met een nieuw geneesmiddel is dr. Anke Van Dijck (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) op zoek naar jongens en meisjes met het fragiele X syndroom, tussen 6 en 17 jaar oud. Hebt u interesse en wenst u hierover meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar anke.vandijck@uantwerpen.be. Bijkomende informatie vindt u hieronder.

Voor deze studie zoeken we jongens en meisjes met het fragiele X syndroom (6-17 jaar) die last hebben van angst in sociale situaties en moeilijkheden hebben met concentratie en aandacht. Het is een dubbelblinde, placebogecontroleerde crossover studie. Dit betekent dat elk kind tweemaal gedurende 6 weken hetzij het geneesmiddel krijgt, hetzij een placebo (een product dat er hetzelfde uitziet als het studiegeneesmiddel, maar dat geen werkzaam geneesmiddel bevat). Tussen beide periodes van 6 weken zit een pauze (periode zonder studiegeneesmiddel of placebo) van 2 weken. Zowel de onderzoekers als de deelnemers zijn niet op de hoogte in welk van beide groepen de deelnemer zich bevindt.

Het nieuwe geneesmiddel, ganaxolone genaamd, is een siroop die driemaal per dag gegeven wordt en die eventueel vermengd kan worden met voedsel of drank. Gelijktijdige inname van andere medicatie zoals bijvoorbeeld Rilatine of Concerta is toegestaan. De dosering moet dan dezelfde gebleven zijn tijdens de voorbije 2 maanden. In totaal duurt de studie 16 weken, waarbij het kind 8 keer op controle komt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij aanvang van de studie gebeurt een ADOS spelobservatie en een IQ-test. Het effect van de behandeling wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten voor de ouders/begeleiders. Om de veiligheid op te volgen, gebeuren er ook bloednames en hartfilmpjes. Aan deze onderzoeken zijn geen kosten verbonden.

Indien u meer informatie wenst, kan u een e-mail sturen naar anke.vandijck@uantwerpen.be of telefoneren naar +32 3 275 97 56. Aanmelden kan tot eind februari 2015.

U kan hier ook de presentatie terugvinden die door dr. Anke Van Dijck gegeven werd op onze themadag op 30/03/2014: "Behandeling van symptomen van het fragiele X syndroom".